SVRHA PREZENTACIJE METODOLOGIJE

Revizija privrednih društava je vrlo odgovoran zadatak jer mnogi partneri revidovanih društava – dioničari, banke dobavljači, kupci, uposlenici i sl. se oslanjaju na procjenu revizora (revizorsko mišljenje).
Greške u vršenju revizija mogu rezultirati nastankom visokih potraživanja klijenata od revizora. Shodno tome, cilj ove metodologije je da osigura da se NGO and Business Audit d.o.o Sarajevo drži čvrstih visokih standarda za izvođenje revizije godišnjih finansijskih izvještaja i da na taj način izbjegne greške revizije.
Sve revizije koje izvodi NGO and Business Audit d.o.o Sarajevo odvijaju se u skladu sa važećim uputstvima koja se dostave članovima revizorskog tima. Odgovornost koja proizilazi iz poslova revizije je definisana kako slijedi:
Revizor, potpisnik revizorskog izvještaja / ovlašteni revizor je odgovoran za tačnost revizorske procjene (revizorsko mišljenje).

PRIHVATANJE ANGAŽMANA I IZVOĐENJE REVIZIJE

Procjena riska

Prije prihvatanja revizorskog zadatka moramo procijeniti rizik koji proizilazi iz tog zadatka. Procjenu rizika vrši glavni revizor godišnje, pa prema tome mora uključiti i postojeće zadatke.

Obezbjeđenje nezavisnosti

 Također, prije nego što se prihvati zadatak revizije moramo biti sigurni da su ispoštovane sve odredbe koje se odnose na nazavisnost.
Ukoliko se predloži odbijanje zadatka, ovaj prijedlog mora biti dokumentovan u skladu sa upitnikom o nezavisnosti. Procjena nezavisnosti se mora vršiti godišnje, pa prema tome mora uključiti i postojeće zadatke.

Ponuda

Ukoliko dobijemo poziv za dostavljanje ponude za reviziju i ukoliko procjena rizika i procjena nezavisnosti dovede do zaključka da je angažman prihvatljiv, pristupa se izradi ponude. Ponudu priprema budući vodeći revizor, a potpisuje je direktor.

Narudžba

Radi potrebe dokumentovanja zamolit ćemo našeg klijenta da nam pošalje pismenu narudžbu. Ukoliko Nadzorni odbor klijenta odabere nas za revizora, odluka Nadzornog odbora također treba biti odložena u našoj dokumentaciji.

Prihvatanje angažmana

Nakon što je firma kojoj smo dostavili ponudu dala narudžbu za izvođenje revizije, potrebno je da ta firma, tj. naš budući kljent pošalje pismenu obavijest na prikladnom formatu da je NGO And Business Audit d.o.o. Sarajevo imenovan za revizora.
Ukoliko je odluku o našem angažmanu donio Upravni odbor, mi šaljemo zvaničnu potvrdu o prihvatanju angažmana, kao i zahvalnost Upravnom odboru što su nama ukazali povjerenje za vršenje revizije. Nepotrebni detalji ne trebaju biti uključeni u ovo pismo.

Opći uslovi izvođenja revizije koje potpisuje klijent

Moramo biti sigurni da posjedujemo posljedne ažurirane Opće uslove izvođenja revizije koje je izdala Revizorska komora, a koje je svojim potpisom ovjerila osoba ovlaštena za predstavljanje klijenta. Ovaj dokument treba biti pohranjen u našoj radnoj dokumentaciji.
Nema potrebe da se Općo uslovi za izvođenje revizije potpisuju svake godine.

Ograničenje odgovornosti za reviziju

Prema općeprihvaćenom zakonskom konceptu ne postoji ograničenje obaveza za revizora kada se radi obavezna revizija, niti u slučaju kada se radi dobrovoljna revizija. Stoga, obje vrste revizije mogu imati za rezultat neograničene obaveze za revizora.
Kako bi se izbjegla ova neograničena obaveza, sa klijentom se mora ugovoriti ograničenje obaveze u slučaju obavezne i dobrovoljne revizije godišnjih finansijskih izvještaja. Zapravo, sa klijentom se mora ugovoriti da se prenos godišnjih finansijskih izvještaja ili dijelova tih izvještaja isključuje prije nego što mi damo pismenu saglasnost za to. U biti, mora biti naglašeno da svaka upotreba, osim one koja je navedena u ponudi i pismu prihvatanja, je zabranjena i da mi ne preuzimamo nikakvu obavezu u takvom slučaju.
Svaki član revizorskog tima mora izvršavati povjerene zadatke blagovremeno, poštovati zadane rokove, utvrđeni budžet i kvalitetno dokumentovati ono što je uradio. Čim se ustanovi da zacrtani rokovi ne mogu biti ispoštovani, odmah se mora obavijestiti glavni revizor koji mora dobiti i obrazloženje zbog čega se rokovi ne mogu ispoštovati.