Uz nas su
finansije sigurne!

logo_head_banner

O nama

Firma NGO and Business Audit d.o.o. Sarajevo je osnovana 2003. godine u Sarajevu sa osnovnom djelatnošću da obavlja reviziju organizacija iz nevladinog sektora kao i svih drugih pravnih lica.

NGO and Business Audit d.o.o.  tim posjeduje bogato iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva, lokalnim i međunarodnim, projektima koje su finansirali međunarodni donatori u BiH i regiji, kao i u radu sa drugim pravnim licima u BiH.

Firma ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa svim međunarodnim donatorima koji finansiraju implementaciju projekata u BiH i u regionu.

Naše usluge

NGO and Business Audit d.o.o. nudi sljedeće usluge:

 • revizija finansijskih izvještaja u skladu sa domaćim pravom i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
 • revizija usklađenosti
 • revizije poslovanja i segmentarne analize
 • skraćene revizije ili uvid u finansijske izvještaje
 • revizija projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora
  (EU, USAID, Sida, SDC..)
 • vanjska usluga
  interne revizije
 • ekonomsko-finansijske analize poslovanja
 • izrada investicijskih i poslovnih planova za finansiranje iz donatorskih sredstava
 • usluge procjene subjekata koji su potencijalni primaoci donatroskih sredstava
 • monitoring i evaluacija korisnika donatorskih sredstava
 • edukacija korisnika međunarodnih sredstava iz oblasti finansijskog upravljanja
 • savjetovanje
  pri poslovnim  kombinacijama
  /transakcijama
 • poslove
  pravno-ekonomsko financijske analize transakcija i dijelova poslovanja
 • financijski i porezni
  due diligence
 • analize poslovanja
 • forenzičke usluge
 • porezno savjetovanje
 • transferne cijene
 • porezne analize

Principi poslovanja

Članovi našeg tima imaju kontinuiranu stručnu edukaciju kako bismo na taj način obezbijedili visok standard naših usluga, profesionalne objektivnosti i sačuvali povjerenje svojih klijenata, tržišta i javnosti.

Reputacija firme koja pruža vrhunske profesionalne usluge direktno zavisi od vrijednosti koje poštujemo i načina na koji ih se pridržavamo:

Naše ponašanje određeno je iskrenošću i moralnim integritetom.

Poslujemo u skladu sa postojećim zakonima i u njihovom duhu.

U svaki posao koji obavljamo za svoje klijente unosimo odgovarajuće vještine i sposobnosti.

Objektivni smo u formiranju svog profesionalnog mišljenja i savjeta koje pružamo.

Poštujemo povjerljivost povjerenih nam informacija.

Pridržavamo se korektnih poslovnih praksi.

Prepoznajemo i uvažavamo uticaj koji imamo na društveno okruženje.

Naš tim

Ismeta Čardaković

Dipl. ekonomista

DIREKTOR, OVLAŠTENI REVIZOR

Šejla Jakupović

Dipl. ekonomista

OVLAŠTENI REVIZOR

Narcisa Nezirović

Dipl. ekonomista

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Andrea Nešković

Dipl. ekonomista

ASISTENT REZIVORA

Azra Čardaković

Dipl. ekonomista

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA, INTERNI REVIZOR

Zlatko Sarić

EKSPERT ZA EVALUACIJU I PROCJENU

Jagoda Ljuboja

PREVODITELJ ZA ENGLESKI JEZIK

Projekti

Od 2015. godini uspješno implementiramo program podrške marginaliziranim grupama – PPMG
u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, koji je potpisnik ugovora sa USAID-om.

Projekt INSPIRE za ljudska prava temelji se na dostignućima
USAID-ovog programa podrške marginaliziranom stanovništvu.

 
 
 
 

“Biti žena, uz sve izazove sa kojima se susrećemo, je jedna privilegija” – poručuje Ismeta Čardaković iz Sarajeva. Saznajte zašto.

___

“Being a woman with all the challenges we face is a privilege” – these are the words of Ismeta Čardaković from Sarajevo. Find out why.

#womenempowerment #USAinBiH #25YearsPartnership #25GodinaPartnerstva #usaidbih #usaid

 
 

Reference

Na sljedećem LINKU možete detaljno pogledati sve obavljene revizije
organizacija/institucija sa kojima smo sarađivali, nazive projekata, te donatore istih.

Kontakt

NGO & Business Audit d.o.o.

  © 2021 NGO & Business Audit d.o.o.