O nama

 

Reputacija firme koja pruža vrhunske profesionalne usluge direktno zavisi od vrijednosti koje poštujemo i načina na koji ih se pridržavamo.

  1. Iskrenost i moralni integritet – Naše ponašanje određeno je iskrenošću i moralnim integritetom.
  2. Profesionalno ponašanje – Poslujemo u skladu sa postojećim zakonima i u njihovom duhu.
  3. Kompetentnost – U svaki posao koji obavljamo za svoje klijente unosimo odgovarajuće vještine i sposobnosti.
  4. Objektivnost – Objektivni smo u formiranju svog profesionalnog mišljenja i savjeta koje pružamo.
  5. Povjerljivost – Poštujemo povjerljivost povjerenih nam informacija.
  6. Korektno ponašanje –  Pridržavamo se korektnih poslovnih praksi.
  7. Odgovornost prema društvu –  Prepoznajemo i uvažavamo uticaj koji imamo na društveno okruženje.

 

Firma ima 8 (osam) uposlenika sa univerzitetskom diplomom na puno radno vrijeme.

Dodatno, a  na osnovu isakaznih potreba firma angažuje stručnjake iz ekonomskih oblasti.

Svi naši zaposlenici imaju kontinuiranu stručnu edukaciju kako bismo na taj način obezbijedili visok standard naših usluga, profesionalne objektivnosti i sačuvali povjerenje svojih klijenata, tržišta i javnosti.

Fokus posla firme su uglavnom revizije projekata NGO klijenata finansiranih od strane međunarodnih organizacija, ali i svakako svih ostalih profitabilnih društava i budžetskih korisnika uz kontinuirano finansijsko savjetovanje klijenata.